Phương Pháp Mổ DCCT Hiện Nay và Giải Pháp Đột Phá TRIPLE-TUNNELS Của Chúng Tôi

Phương pháp tái tạo Một bó- truyền thống Là  phương pháp mọi người làm từ trước tới giờ. Có nghĩa là xác định vị trí trong khớp, khoan hai đường hầm trên đùi và dưới mâm chày, sau đó luồn mảnh ghép qua và chốt hai đầu. Cái thuận lợi của phương pháp này là đơn…