Hỗ Trợ Bảo Hiểm

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO HIỂM Với uy tín nhiều năm trong nghề, Hiện PK Bonne Lan Anh là đối tác đáng tin cậy của nhiều Công ty trong lĩnh vực Bảo hiểm sức khoẻ, vi dụ như Bảo Minh, Bảo Việt, Dầu khí (PVI), AON… Phòng khám Bonne Lan Anh có chương trình hỗ trợ cho các…