Các phương pháp phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước gối hiện nay

1. Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước gối theo kỹ thuật tạo đường hầm Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước gối ngày càng có sự tiến bộ rõ rệt theo đó những thay đổi trong kỹ thuật tạo đường hầm xương đùi và xương chày. Phẫu thuật tái tạo dây chằng…