Thời điểm nào là tốt nhất để mổ nội soi nối dây chằng đầu gối ?

  Thời điểm nào là tốt nhất để mổ nội soi nối dây dây chằng đầu gối? Vai trò của MRI trong việc quyết định mổ hay không mổ nội soi dây chằng đầu gối? Trước hết cần hiểu chức năng của dây chằng đầu gối. Dây chằng đầu gối giữ cho phần cẳng chân…

Con số thật sự – Mổ dây chằng đầu gối hết bao nhiêu tiền

  Mổ dây chằng đầu gối hết bao nhiêu tiền ? Mổ là phương pháp phổ biến nhất để phục hồi đứt dây chằng đầu gối, đặc biệt là mổ nội soi.  Chi phí mổ đứt dây chằng đầu gối hết bao nhiêu tiền phụ thuộc vào tình trạng chấn thương của mỗi bệnh nhân…