Phương pháp nghiên cứu dây chằng chéo trước (P2)

2.2.3. Phương pháp thực hiện dây chằng chéo trước: 2.2.3.1. Chỉ định phẫu thuật: Tiêu chuẩn lâm sàng: Lỏng gối ra trước, nghiệm pháp Lachman hoặc ngăn kéo trước dương tính hoặc cả hai. (nghiệm pháp xoay- trượt có thể dương tính hoặc âm tính). Tiêu chuẩn cận lâm sàng: MRI: tổn thương dây chằng…

Đối tượng nghiên cứu dây chằng chéo trước

2.1.1. Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu về dây chằng chéo trước  là các vận động viên bóng đá (chuyên nghiệp và không chuyên) bị đứt dây chằng chéo trước và đã được phẫu thuật Nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng cố định bằng phương pháp treo gân (chốt ngang…