Các công trình nghiên cứu về tái tạo dây chằng chéo trước trong nước

Nguyễn Văn Quang đầu thập niên 90 đã tiến hành tái tạo dây chằng chéo trước nhưng qua đường mổ mở khớp gối. Sau đó một vài năm, tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi mới được thực hiện tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2002,…

Các vấn đề hiện tại về tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi (Phần 2)

1.4.5. Các bảng đánh giá kết quả chức năng khớp gối: Các bảng chỉ số đánh giá khớp gối nhằm mục đích thu thập, đánh giá số liệu tin trên một căn bản khoa học, chi tiết nhiều hơn, dùng cho nhiều bệnh nhân, số hóa các dữ liệu (chỉ số) để so sánh [78].…

Các vấn đề hiện tại về tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi (Phần 1)

Phẫu thuật nối trực tiếp dây chằng chéo trước bị đứt hiện nay không được khuyến cáo vì dây chằng chéo trước nằm trong hoạt dịch nên khả năng lành thấp, ngoại trừ trường hợp bong rứt điểm bám dây chằng có mảnh xương đi kèm. Tái tạo dây chằng chéo trước ngoài khớp trước…