5 LÝ DO KHÔNG MỔ DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC

5 LÝ DO KHÔNG MỔ DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC 1) Không mổ vì ĐAU. Rất nhiều người vội vàng đi mổ Dây chằng chéo trước vì đau gối sau chấn thương, lý do đó hoàn toàn sai. Các bạn phải biết đứt Dây chằng chéo trước chỉ đau LÚC CHẤN THƯƠNG, gối sẽ hết đau…