PHÒNG KHÁM BONELA

Địa chỉ:

Cơ sở 01: 285/20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Cơ sở 02: 1368 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0944 005 009