Bàn luận (P3) về mức độ đáp ứng với chương trình tập luyện theo giai đoạn

4.3.3. Bàn luận về mức độ đáp ứng với chương trình tập luyện theo giai đoạn: Các giai đoạn tập sau mổ phù hợp với mức độ lành và chịu lực của mảnh ghép, do đó việc theo dõi quá trình tập luyện theo giai đoạn là tối cần thiết để đảm bảo phục hồi…

Bàn luận (P3) về kết quả phục hồi chức năng khớp gối theo chỉ số Lysholm

4.3. Bàn luận về kết quả phục hồi chức năng khớp gối: 4.3.1. Phục hồi chức năng theo chỉ số Lysholm: Trung bình chỉ số Lysholm: Khả năng phục hồi chức năng hoạt động bình thường được thể hiện qua bảng chỉ số Lysholm, dựa trên đánh giá chủ quan của bệnh nhân. Trung bình…