Kết quả nghiên cứu (P2) Kỹ thuật và phục hồi độ vững khớp gối

3.2. KẾT QUẢ KỸ THUẬT VÀ PHỤC HỒI ĐỘ VỮNG KHỚP GỐI: 3.2.1. Đặc điểm kỹ thuật: Kích thước mảnh ghép: Chúng tôi đo kích thước mảnh ghép sau khi đã chập đôi gân cơ thon và bán gân thành mảnh ghép có 4 dải. Chiều dài mảnh ghép ngắn nhất là 9 cm, dài…

Phương pháp nghiên cứu dây chằng chéo trước (P2)

2.2.3. Phương pháp thực hiện dây chằng chéo trước: 2.2.3.1. Chỉ định phẫu thuật: Tiêu chuẩn lâm sàng: Lỏng gối ra trước, nghiệm pháp Lachman hoặc ngăn kéo trước dương tính hoặc cả hai. (nghiệm pháp xoay- trượt có thể dương tính hoặc âm tính). Tiêu chuẩn cận lâm sàng: MRI: tổn thương dây chằng…

Đối tượng nghiên cứu dây chằng chéo trước

2.1.1. Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu về dây chằng chéo trước  là các vận động viên bóng đá (chuyên nghiệp và không chuyên) bị đứt dây chằng chéo trước và đã được phẫu thuật Nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng cố định bằng phương pháp treo gân (chốt ngang…

Các công trình nghiên cứu về tái tạo dây chằng chéo trước trong nước

Nguyễn Văn Quang đầu thập niên 90 đã tiến hành tái tạo dây chằng chéo trước nhưng qua đường mổ mở khớp gối. Sau đó một vài năm, tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi mới được thực hiện tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2002,…

Các vấn đề hiện tại về tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi (Phần 2)

1.4.5. Các bảng đánh giá kết quả chức năng khớp gối: Các bảng chỉ số đánh giá khớp gối nhằm mục đích thu thập, đánh giá số liệu tin trên một căn bản khoa học, chi tiết nhiều hơn, dùng cho nhiều bệnh nhân, số hóa các dữ liệu (chỉ số) để so sánh [78].…