Các vấn đề hiện tại về tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi (Phần 1)

Phẫu thuật nối trực tiếp dây chằng chéo trước bị đứt hiện nay không được khuyến cáo vì dây chằng chéo trước nằm trong hoạt dịch nên khả năng lành thấp, ngoại trừ trường hợp bong rứt điểm bám dây chằng có mảnh xương đi kèm. Tái tạo dây chằng chéo trước ngoài khớp trước…