Tập luyện sau mổ tái tạo dây chằng chéo trước có cần thiết không ?

TẬP LUYỆN SAU MỔ TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC CÓ CẦN THIẾT KHÔNG? Thời gian trước, đứt dây chằng chéo trước khi đã có dấu hiệu gối lỏng lẽo mới có chỉ định mổ dây chằng chéo trước. Theo đó, thời gian phục hồi dây chằng chéo trước như trước khi bị chấn thương…