Bác sỹ Trương Công Dũng điều trị Dây chằng cổ chân cho cầu thủ