Bác sỹ Trương Công DŨng điều trị Dây chằng cổ chân cho cầu thủ