Bệnh nhân nam, 40 tuổi, DCCS sai vị trí và đã đứt lại