• BS Dũng với chuyên gia Đức về Thê lực Martin Forkel

  BS Dũng với chuyên gia Đức về Thê lực Martin Forkel

 • BS Dũng với Chuyên gia bóng đá Đức Jugen Gede

  BS Dũng với Chuyên gia bóng đá Đức Jugen Gede

 • Nội soi khớp vai với chuyên gia Mỹ Noar Weis

  Nội soi khớp vai với chuyên gia Mỹ Noar Weis

 • Tập huấn cùng chuyên gia Y Học Thể Thao từ Mỹ

  Tập huấn cùng chuyên gia Y Học Thể Thao từ Mỹ

 • Làm việc với các chuyên gia Chấn thương chỉnh hình từ Pháp

  Làm việc với các chuyên gia Chấn thương chỉnh hình từ Pháp

 • Đến trung tâm Y Học Thể Thao tại Singapore

  Đến trung tâm Y Học Thể Thao tại Singapore

 • Chuyên gia CTCH từ AO - Thụy Sĩ

  Chuyên gia CTCH từ AO – Thụy Sĩ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formGửi