Các phương pháp mổ tái tạo dây chằng chéo trước và chế độ tập luyện sau mổ bệnh nhân không nên bỏ qua

    Mổ tái tạo dây chằng chéo trước đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Mục tiêu của tái tạo dây chằng chéo trước nhằm phục hồi tối đa chức năng khớp gối. Có nhiều  kỹ thuật tái tạo chằng chéo trước được mô tả, tuy nhiên chưa có một kỹ thuật…

Phân biệt các phương pháp phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước gối theo Kỹ thuật

Phẫu thuật tái tạo chằng chéo trước gối đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện và cả chất liệu mảnh ghép. Mục tiêu của phẫu thuật là tái tạo lại dây chằng chéo trước gối giống với đặc điểm giải phẫu…