Phân biệt các phương pháp phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước gối theo Kỹ thuật

Phẫu thuật tái tạo chằng chéo trước gối đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện và cả chất liệu mảnh ghép. Mục tiêu của phẫu thuật là tái tạo lại dây chằng chéo trước gối giống với đặc điểm giải phẫu…