CẦU CỨU BÁC SĨ chỉ vì XEM THƯỜNG việc Tập luyện sau khi mổ đứt dây chằng chéo trước

Sau giai đoạn mổ nội soi dây chằng chéo trước cũng như sau các cuộc mổ chỉnh hình khác, người bệnh sẽ phải trải qua giai đoạn cực kì quan trọng chính là quá trình tập luyện. Việc tập luyện sau khi mổ đứt dây chằng chéo trước quyết định 40% thành công của ca mổ. Bài…