Chương trình tập sau mổ Dây Chằng Chéo Trước   

Tập phục hồi chức năng sau mổ DCCT rất quan trọng, quyết định khoảng 40% thành công, thất bại.